Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Народното събрание

В ранната пролет на 1879 г. във Велико Търново – средновековната българска столица, заседава
Учредителното народно събрание на новосформирания български парламент. Бурно и 
шумно, но в много кратък срок (10.02 – 16.04.1879 г.), е приета Търновската конституция.
Надделяли са либералите и е заложена основата на модерна капиталистическа държава
– всеобщо избирателно право, широко местно самоуправление, еднокамарна система,
конституционно монархическо управление. Учредителното събрание решава и столицата на
новото Княжество България да бъде преместена в София.


Сградата, с девиз “Съединението прави силата”, е построена през 1884 г. по проект на виенския архитект от български произход Константин Йованович. За да добие днешния си вид, на два пъти (1890 и 1928 г.) е била достроявана и разширявана. Според новата Конституция на Република България от 1990 г., Народното събрание се състои от 240 депутати. Разполага с богата библиотека от над 30 хиляди тома правна и друга литература. Гласуването в Пленарната зала се извършва чрез компютъризирана електронна система.