Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Лъвов мост

Реката под моста извира от Витоша, пресича почти цялото Софийско поле и се влива в Искъра. Нарича се Владайска река. По време на турското робство в тази част на града я наричали “Канла” – кървава. Устно предание разказва, че през 14 в. труповете на защитниците на крепостта
Средец били изхвърляни тук. И реката дълги години напомняла за тяхната жертва.
По-късно, мостът в края на тогавашния град получил името “Сандъкли кюпру”. Около него ставали част от екзекуциите на осъдените софиянци. Оттук-нататък пътят на бунтовниците можел
да продължи само в “сандък”, тоест – ковчег. Няколко десетки поборници за свобода и справедливост тук срещнали вечността.

Оприличени на лъвове, днес героите са застанали на вечен
пост край мирната Владайска река.


„Лъвов мост“ е изграден по проект на инж. В. Прошек върху мястото и основите на по-стария „Шарен мост“. Строителството му приключва през 1891 г., с монтирането на четирите внушителни бронзови лъва. „Лъвов мост“ се намира на пресечката на булевардите „Мария Луиза“ и „Сливница“.