Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Галерия Виктория;Тодор Кожухаров ЕООД

"Галерия Виктория” е частна търговска галерия. Тя представя творби на български и европейски класици. Основен акцент в търсенето и предлагането е реалистичната живопис. “Виктория” е една от онези престижни галерии, чийто екип поддържа високо художествено ниво. През салона на галерията са преминали много произведения с изключително качество и висока музейна стойност. Много от тях са типични и характерни за българската живопис, а други разкриват малко познати или нови страници от историята на българското изобразително изкуство. Собственикът на галерията се стреми да представя паралелно творби както на най-популярните и търсени рисувачи, така и на художници, чиито имена съдбата незаслужено е оставила в забрава. Много полезен е опита да се показват авторите в пълнота. Творческите контакти на галерията с националните художествени институции и другите частни галерии поддържат динамичния ритъм на събирателска, изследователска и търговска дейност.

В салона на галерията се представят творби от всички жанрове на изобразителното изкуство. Разнообразните сюжети, различни техники, формат и материал дават възможност за избор и винаги приятно изненадват ценителите. Концепцията на галеристите е утвърдена и популярна в художествения живот, но винаги същесвува елемента на изненада и очакване на непрекъснато обновяващата се колекция.

гр. София, кв. Изток, 
ул. “М-р Юрий Гагарин” 22А,
тел. 870 11 11