Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

АГРОКОМПЛЕКТ

Проучване и проектиране, строителство и управление на:
• хидротехнически обекти
• хидромелиоративни обекти
• индустриални обекти
• агро-индустриални обекти

Централен офис: България, София 1000, бул. Дондуков №54
Head office: 1000 Sofia, Bulgaria, 54 Boulvd. Dondukov

Phone: +359 2 981 0922, 987 1645, 987 1646
Fax: +359 2 987 8627

e-mail: office@agrocomplect-bg.com

www.agrocomplect-bg.com