Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ПРОЛЕС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

-инвентаризация и проектиране в горското стопанство и защитените терени;
-озеленяване на паркове;
-уреди и инструменти за ориентиране, спорт, лов и туризъм;
-оценка на гори и земи от ГФ

1303 София, ул. “Пиротска” 64
тел.: 02 986 7002; тел./факс: 02 986 6781
e-mail: info@proles.bg
www.proles.bg