Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Балкан секюрити ЕООД
“Балкан секюрити“ ЕООД е структура, специализирана в осигуряването на охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, лична (персонална) охрана на физически лица. Клиенти на дружеството са държавни учреждения, банки и финансови институции, промишлени предприятия, търговски обекти, училища и социални заведения.

“Балкан секюрити” е в състояние да осигури различни видове охрана:
- външна охрана по периметър;
- охрана на сгради;
- вътрешна охрана с пропускна система;
- постова охрана на офиси и помещения;
- лична /персонална/ охрана;
- охрана на жилища и резиденции;
- охрана на съвещания, сборове и семинари;
- охрана на увеселителни, спортни, туристически и др. прояви.
В зависимост от характера на охранявания обект и предпочитанията на клиента, охраната може да бъде невъоръжена или въоръжена. При невъоръжената охрана охранителите разполагат с газово оръжие и помощни средства /палки, белезници, електрошокови прибори и др./ - собственост на дружеството. За обектите с въоръжена охрана разполагаме със собствено бойно оръжие – пистолети и пушки–помпа. Дружеството осигурява необходимите разрешителни за съхранение и носене на огнестрелно оръжие.

За охраната на някои специфични обекти се предлагат обучени стражеви кучета. “Балкан секюрити” притежава специална униформа за своите служители. Ако клиентът има изисквания за облекло, различно от приетата униформа, дружеството е в състояние да я осигури.


София 1421
ул. "Богатиця" 10
тел.: (359 2) 963 00 99
факс : (359 2) 963 49 20
e-mail: bsgroup@abv.bg
www.balkan-security.com