Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ
„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД
Гр. София 1202 бул. „Христо Ботев” № 120
Тел: 02/9158 500, факс: 02/931 40 24
e-mail: secondmbal@abv.bg

Председател на Съвета на директорите – Петър Угрински, 02/9158-326
Зам. Председател на Съвета на директорите – проф. Гено Киров
Изпълн. Директор - д-р Глинка Комитов, 02/9158-340
Гл. Мед. сестра - Красимира Димитрова, 02/9158-333
Осъществява лечение и диагностика на заболявания по следните специалности: вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, еднокринология, нервни болести, аг заболявания, детски болест
Работим с утвърдени професионалисти, ползващи се с доверие от пациентите.

Контакти: тел. 02/91 58/вътр.
Кардиологична клиника - проф. д-р Младен Григоров, дмн (в. 322) провеждат се най-съвременни изследвания и лечение на сърдечно-съдовата с-ма.
Стационарно кардиологично отд. с Н-к доц. Катерина Витлиянова, дм, в. 335
Интензивно кардиологично отд. с Н-к д-р Георги Тодоров, в. 516
Отд. по инвазивна кардиология с  Н-к д-р Тодор Драганов, в. 574
Отд. по неврологоия с кабинети по ЕМГ, Доплерова сонография, Отоневрология, ЕЕГ - ВрИД Н-к д-р Надка Самарджиева, в. 533
Началник Вътрешна клиника проф. д-р Никола Григоров, дмн (в. 584). В Гастоентерологичното отд. се извършват уникални ендоскопски итервенции, пункции, на кисти, вкл. ехинококови, аблации на чернодробни тумори, лекуват се и тежките заболявания на стомашно-чревния тракт, хронични хепатити, цироза и др.
Отд. по гастроентерология с  Н-к д-р Николай Цонев, в.341
Отд. по ендокриногия с Н-к - д-р Стефан Димитров, в.581
Клиника по Педиатрия проф. д-р Владимир Спасов, дмн - дългогодишен специалист и преподавател по детска хематология (в.357).
Отд. за деца 0-2 г. с Н-к - д-р Паола Абаджиева, в. 334
Отд. за деца 2-18 г. с Н-к - д-р Маргарита Начева, в. 334
Акушеро-гинекологична клиника - проф. Борислав Стамболов, дмн (в.568)
Гинекологично отд. с Н-к - д-р Веселин Цветков, в. 599
Н-к направление анестезиология с проф. Олег Хинков, дмн, в. 353
Родилно отделение с Н-к - д-р Калин Калев, в. 503
Неонатологично отд. с ВрИД Н-к д-р Бистра Попова, в. 311
Отд. за рискова бременност с Н-к д-р Петър Угрински, в. 326
Клинична лаборатория с Н-к д-р Юлиана Байкова, в. 550
Микробиологична лаборатория с Н-к д-р Добринка Иванова, в. 557
Отд. по клинична патология с Н-к д-р Соня Малинова, в. 551
Отд. по физикална и рехабилитационна медицина с Н-к д-р Ирена Рибагина, в. 580
Отд. за образна диагностика с Н-к д-р Йордан Йорданов, в. 560

Приемно-консултативни кабинети: тел. 02/91 58/вътр.
- по вътрешни болести, в.562
- по неврологични заболявания, в.509
- по кардиология, в.559
- за бременни и жени с АГ заболявания в.593
- трансфузионна хематология - д-р Весела Христова в.570
-  за Хирургични заболявания в.535
-  за Очни заболявания в.586
- заУНГ заболявания в.586
- за Кожни заболявания в.328