Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Природен феномен Каменна река
Каменните реки са уникален геоложки феномен за територията на Природен парк Витоша, с обща площ 846,6 ха и разпространение над 1000 м надморска височина. Характеризират се с изразителност и големина, които рядко се срещат в други наши планини.Наблюдават се в речните легла и долинните им склонове, като безразборно натрупани огромни разноразмерни скални блокове. За разлика от морените, те не са с ледников произход. Образуването им е резултат от сферичното изветряне на сиенитните блокове, натрупани в старите речни легла. Заоблянето
на повърхността на даден камен блок се обяснява от една страна като резултат от проникващата в пукнатините вода, а от друга процесът на нормалното механично изветряне на основната скала, което също довежда до повърхностно разрушаване, особено на ръбестите части на скалните блокове. За натрупването и придвижването на сиенитните блокове в ниските части на долините, главна роля имат гравитационните процеси. В близост до София има многобройни места за летен и зимен туризъм и почивка. Сред тях са и две изкуствени езера, създадени по течението на река Искър в пролома между планините Лозенска и Плана.