Начало       За нас      Покана       Галерия        Браншови указател        Контакти

Планинска спасителна служба

Планинската спасителна служба (ПСС) поддържа през цялата година денонощно дежурство, както и радиотелефонна връзка с базите си в ски-център “Алеко”, на Черни
връх, край х.”Тинтява” и в местността “Офелиите”. Тя е обозначила лавиноопасните
места в местността “Комините”, навеищата над х.”Преспа”, северозападните склонове на местността “Капакливец”, източните склонове и улеи на “Резньовете” и местността “Дупката” под Черни връх. Телефоните за връзка с ПСС са: 963-20-00, 0888/62-12-86.
ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ НА ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА
Черни връх – (02) 967-11-28; 048/79-21-54 Хижа “Алеко” – (02) 967-11-55; 048/18-40
Местност “Офелиите” – 048/84-45-74
ПСС – централа в София – (02) 963-20-00; 048/18-43; 088/62-12-86
Дирекция на природен парк “Витоша” –(02) 988-58-41
За да сте сигурни в планината, си направете застраховка!
Всички общозастрахователни компании правят туристически застраховки, които покриват и разходите, ако пострадате в планината.